Teamudvikling

Som organisationskonsulent inviteres jeg ofte ud, for at genetablere kontakten mellem teamet og deres leder eller mellem medlemmer i teams.

Jeg arbejder med tydelighed og synlighed, så alle spiller på samme bane og kender spillereglerne. Det er centralt, at lederen går forrest og viser mod til at dele sine tanker, følelser og fantasier om, hvordan han eller hun opleves af teamet, hvor vi skal hen og hvorfor. Lederens åbenhed og ærlighed er nøglen til, at teammedlemmerne også spiller ind med deres tanker og følelser, åbent og ærligt.

Ofte arbejder jeg med Patrick Lencionis principper omkring tillid, konflikt, commitment, accoutability og resultater. Herved skabes en overskuelig og genkendelig struktur for at tale om de teamdynamikker, der hersker i teamet, at den enkelte kan forstå sig selv i en teamsammenhæng og selv blive tydelig som teammedlem med individuelle behov og følelser. Alle skal have en stemme og fortælle de andre i teamet om deres behov og ønsker til samarbejdet, så tilliden styrkes og der i højere grad fokuseres på samarbejde og resultater.

Efter dette stykke klarhedsarbejde, hvor vi sammen ser, hvad der skal til og hvor der skal arbejdes i forhold til eksempelvis tillid og konflikt, arbejder vi med de problemer, der skal løses. Jeg bruger forskellige redskaber afhængig af hvilken problematik, jeg præsenteres for. Eksempelvis er MBTI et fremragende redskab til at se og forstå sig selv og hinanden. Rolleanalyser, rollespil, distanceledelsesøvelser og feedback er andre. Det afhænger af teamet, lederen, kulturen og problemet.

Jeg sætter en ære i altid at levere det design og de øvelser, der passer til de problemer, der skal løses og den kultur, der er. Det betyder, at jeg som en del af samarbejdet har møder med lederen og nogle gange også med teamet/medlemmerne i teamet, før en workshop rulles ud. Succesen beror på, at alle føler sig mødt og at vi arbejder med præcist det, der er unikt for netop jer.

Trivsel og engagement (Det dårlige engagement survey)

Mange gange kaldes jeg ud, efter en trivselsmåling, der tydeligt indikerer, at medarbejderne ikke trives. Dette efterlader ofte både leder og medarbejdere med rådvildhed, fordi de tiltag, der tidligere er sat i værk ikke ramte plet eller måske endda skabte yderligere distance.

I situationer, hvor den psykologiske distance mellem medarbejdere og lederen er stor, må vi starte med at lederen adresserer, det medarbejderne står i, så medarbejderne føler sig mødt. Herved mindskes modstanden og samarbejdet kan genetableres gennem formidling af følelser og behov og fælles commitment til det fremtidige samarbejde. Dette kan eksempelvis gøres gennem en kortlægning af de temaer, der fremkommer efter individuelle interviews. Igen afhænger det af den enkelte situations kontekst.

Disse workshops efterlader som regel alle med lettelse, gåpåmod og fornyet drive til samarbejde byggende på åbenhed og tillid.

Som organisationskonsulent har jeg arbejdet for mange virksomheder. Her kan bl.a. nævnes: DONG, Maersk, Siemens, Din Forsyning og Esbjerg Kommune.

Er I klar til at gøre noget ved jeres udfordringer?

Hvis I er klar til at begynde at arbejde med jeres udfordringer, så står jeg klar til at hjælpe.

Med mere end 10 års erfaring med at hjælpe mennesker, teams, medarbejdere og ledere med at få glæden tilbage på arbejdet, har jeg fået og udviklet en masse værktøjer til at skabe varige og bæredygtige forandringer.

Kontakt mig i dag, og lad os tage en uforpligtende samtale om, hvad jeg kan gøre for jer. Ring på 51 23 00 54 eller skriv til mig på ssh@humanimpact.net.

Kontakt mig nu - Klik her!