Baggrund

Sofie Smidt Hansen

CEO og Stifter af Human
Impact.

Uddannet i Organisationspsykologi,
Coach og ISTDP psykoterapeut.

Nu: CEO for og stifter af Human Impact

Human Impactt skaber målrettede udviklingsprocesser, værditilvækst, bæredygtig påvirkning og energi på alle niveauer i din organisation.

Vi designer målrettede ledelses-, team- og organisationsudviklingsinitiativer, fokuserer på at balancere dynamikker og dilemmaer for at opnå optimale resultater og adfærd. Der bygges grundlæggende bro til næste niveau.

Kendetegn:

 • forretnings-, leder-, og individuel coaching og HR samarbejder
 • bevidst og målrettet tilgang ved anvendelse af forretningsstrategi
 • opbygning af mennesker, kultur, kompetencer og kapaciteter
 • opbygning af sunde og bæredygtige organisationer
Nu: CEO & medstifter af Teamspeeder

Problemet:

Nutidens organisationer udfordres ofte på grund af manglende alignment, mangel på tilhørsforhold og udbrændthed hos de individuelle medarbejdere.

Løsningen:

Teamspeeder løser denne udfordring ved at brygge bro over kløften mellem organisatorisk kompleksitet og sammenhængskraft.

Hvad er Teamspeeder:

Teamspeeder er din virtuelle partner.
Hun giver vejledning og refleksioner, der er egnede til at flytte individet, holdet, lederen og organisationen til det næste niveau ved at bygge på data i realtid på:
• individuel trivsel og overskud
• team trivsel og performance
• team og ledelses effekt

Resultatet:

Brug af Teamspeeder øger effektiviteten i teams, performance i organisationer og skaber robuste medarbejdere.

Virksomheder, der er villige til at bruge tiden og lave investeringen i at opbygge analytiske muligheder, vil sandsynligvis trække betydeligt fra deres konkurrenter i de kommende år (Global Human Capital Trends 2015).

2011-2015: HR Business Partner hos Maersk Oil

Primære ansvarsområder

 • Designe og facilitere ledelsesprogrammer
 • Planlægge og eksekvere løbende workshops
 • Ledelsessparring
 • Teamudvikling
 • Medarbejder trivselsundersøgelser & Opfølgning herpå
 • Facilitere HR processer
 • Rekruttering & Onboarding – med specielt fokus på at rekruttere ledertalenter, som kan flytte organisationen til det næste niveau
 • Talent Management
 • Performance Management

 

Hvad har dette lært mig

Som HR-partner var jeg stærkt involveret i at designe og facililtere et stort 3-årigt Platform Supervisor-program, der fokuserede på at oprette og opretholde en sund teamkultur, sikkerhedsstyring, skabe ledelses-alignment på tværs af sektioner/offshore og offshore og skabe medarbejderengagement. Vi involverede alle ledelsesniveauer i processen, da bæredygtig forandring skal indlejres på alle ledelsesniveauer samtidig for at være effektfuld og sammenhængende.

Dette arbejde har lært mig, at for at samarbejde skal fungere i en matrixorganisation, skal der være stor fokus på at opbygge relationer, tillid og tydeliggøre forventningerne. Dette kan ikke gøres uden et ledelsesteam, der er villig til at vise sårbarhed. I modsætning til hvad nogen tror er sårbarhed ikke et tegn på svaghed. Det er et tegn på styrke og medarbejdere ser det – og følger efter. Først derefter – og kun derefter – kan tillid bygges i en organisation. Først da vil medarbejdere og ledere begynde at følge deres overordnede frivilligt.

Programmet var en stor succes, og blev senere fulgt op af et globalt initiativ: Front Line Leadership.

 

Workshop portfolio

 • Leadership alignment ”One team, One voice”
 • Team building: Who are we and what do we need from each other?
 • Role Clarification – dilemmas in the role of offshore leader & feedback to onshore stakeholders
 • Business development and clarification of expectations
 • Cascade of management initiatives
 • Safty Management
 • Talent spotting: Who among the Supervisors are the future Leaders?
2008-2011: HR Manager hos Fanø Kran-Service A/S

Primære ansvarsområder:

 • Strategisk og organisatorisk udvikling
 • 1:1 sparring med direktøren
 • Sikre samarbejde på tværs af afdelinger (fokus på firmaværdier og medarbejder ejerskab)
 • Ledelsesudvikling
 • Rekruttering
 • Udvikling af bonusordninger
 • Bonusser og fordele
 • Feedback
 • Årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelser
 • Interne kurser i kommunikation og rolle analyse
 • Konflikt håndtering
 • Briefing/debriefing
 • Udvikling af en sikkerhedskultur
 • Ansvar for Træning og Udvikling
 • En del af ledelsen

Hvad har det lært mig?

At være HR-manager i en mindre organisation medfører at man er ekstremt involveret i alle aspekter af hele HR-processen. Alt fra planlægning til eksekvering til opfølgning. Dette inkluderer at se hvilke effekter de forskellige initiativer har på medarbejderne.

Dette job har skabt det fundament, jeg står på i dag. Jeg har oplevet alle udfordringerne og udført hver alle opgave i en HR-funktion, og jeg har set virkningerne på de involverede medarbejdergrupper.

Disse år har givet mig en grundlæggende forståelse af de effekter, som ledelsesbeslutninger har på medarbejderne. Dette har gjort mig bedre rustet til at designe løsninger, som medarbejderne vil støtte og derved løsninger, som vil have varig og bæredygtig effekt.

2014-2016: ISTDP Terapeut (Uddannelse)

Intensiv dynamisk korttids terapi (ISTDP) er en empirisk valideret behandling, der er effektfuld ifht. en række psykiske lidelser, herunder depression, angst, stress, personlighedsforstyrrelser og psykosomatiske lidelser (Abbass, Town & Driessen, 2012).

ISTDP er baseret på psykodynamisk teori og tilknytningsteori. Desuden inkorporerer ISTDP opdagelser fra moderne hjerneforskning, herunder vigtigheden af at være i kontakt med dine følelser (Damasio & Bechara).